Microsoft Entra: nowa platforma do zarządzania tożsamością i dostępem do sieci w chmurze

Zarządzanie tożsamością i dostępem do sieci w chmurze jest kluczowym elementem bezpieczeństwa i współpracy w dzisiejszym świecie cyfrowym. Dlatego Microsoft zmienił nazwę i markę swojej usługi Azure Active Directory na Microsoft Entra, aby lepiej odzwierciedlić jej zaawansowane funkcje i możliwości.

Microsoft Entra co to jest?

Microsoft Entra to wielochmurowa platforma do zarządzania tożsamością i dostępem do sieci, która umożliwia firmom łatwe i bezpieczne łączenie się z ludźmi, aplikacjami i zasobami w różnych środowiskach. Microsoft Entra oferuje następujące korzyści:

  • Chroni i weryfikuje tożsamości użytkowników, aplikacji, urządzeń i obciążeń, wykorzystując silne mechanizmy uwierzytelniania, szyfrowania i monitorowania.
  • Zarządza uprawnieniami i egzekwuje inteligentne zasady dostępu, które są dostosowane do kontekstu, ryzyka i zgodności.
  • Umożliwia logowanie jednokrotne do tysięcy aplikacji w chmurze i lokalnie, zapewniając płynne i spójne doświadczenie użytkownika.
  • Ułatwia samoobsługowe zarządzanie użytkownikami, takie jak rejestracja, resetowanie hasła i zmiana danych osobowych, zmniejszając obciążenie działu IT.
  • Automatyzuje przepływy pracy cyklu życia użytkowników, takie jak tworzenie, aktualizacja i usuwanie kont, synchronizując dane z różnymi systemami i źródłami.
  • Entra jest częścią rodziny rozwiązań zabezpieczających firmy Microsoft, która zapewnia ujednoliconą cyberobronę opartą na sztucznej inteligencji. Rozwiązania te pomagają firmom wykrywać, zapobiegać i reagować na cyberzagrożenia w ciągu kilku minut, wykorzystując dane i wgląd z całego środowiska. Rozwiązania te obejmują Microsoft Defender, Microsoft Sentinel, Microsoft Compliance i Microsoft Entra.

    Rozwiązanie Microsoft Entra jest dostępne w różnych planach i cenach, w zależności od potrzeb i wymagań każdej firmy. Można go wypróbować bezpłatnie lub skontaktować się z działem sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji.

    Zobacz więcej na stornie o Microsoft Entra