Hiperłącze – linki nawigacji po komórkach, arkuszach i plikach.

Gdy pracujesz na kilku arkuszach a nawet kilku plikach na raz, warto sobie stworzyć „przyciski”, które zaoszczędzą czas przechodzenia do potrzebnego miejsca w innym arkuszu lub nawet pliku. Można oczywiście przełączać zakładki arkusza ale w przypadku gdy mam wiele akruszy lub paracujemy z klikoma dokumentami lepiej to zrobić wstawiając hiperłącze. Jak zrobić przycisk w Excelu. Przykład poniżej gdzie krok po kroku wyjaśniam.

1/ Wybierz sobie miejsce na przycisk. Najlepiej na górze arkusza ale może być dowodnie. Np. Faktury styczeń

2/ Utwórz i ustaw nazwy w arkuszach do których będzie przełączał przycisk. Dla bezpieczeństwa nie używaj w nazwach: polskich znaków, znaków specjalnych, wielkich liter oraz spacji. Te ostatnie zamień np. na podkreślenie lub myślnik.

3/ Następnie klikamy prawym przyciskiem na komórkę która ma być naszym przyciskiem. Rozwinie nam się menu podręczne z którego wybieramy polecenie „Link”
4/ Następnie wybieramy – Miejsce w tym dokumencie, oraz arkusz i komórkę do której przekieruje nas przycisk.
5/ Po dodaniu hiperłącza, napis zmienił swój kolor i dodał podkreśleniem pod tekstem. Ale oczywiście można przywrócić wygląd po przez edycje ustawień tekstu.
6/ Jeżeli chcemy aby przekierowało nas do komórki w innym arkuszu należy wybrać kolejno:
Istniejący plik lub strona sieci Web -> wskazać właściwy plik -> wybrać polecenie Zakładka -> a następnie wpisać odwołanie do komórki i wybrać arkusz w dokumencie
Dziękuje za uwagę 🙂